Podíl, podílník, podílníci

Každá společnost, která má více společníků než jednoho, se stává jakýmsi koláčem. Tento koláč bychom mohli rozříznout na různé anebo stejné kusy mezi společníky. Podíl představuje váš vztah k firmě, se kterým je spjata řada povinností a práv, v prvé řadě ale povinností.

černé puzzle

Před vznikem

Každý společník, který připojí svůj podpis ke smlouvě (zakladatelskému právnímu jednání) má povinnost do vzniku společnosti (zápisu společnosti do obchodního rejstříku) splatit minimálně 30 % emisního kurzu, tedy částky, kterou se zavázal do společnosti vložit, co se týče peněžitého vkladu. Pokud jste se ale zavázali vložit nějakou nepeněžitou věc jako auto nebo například notebook, musíte mít za a) ocenění znalcem, b) výše ocenění musí být uvedena ve smlouvě a za c), předmět musí být vnesen ještě před zápisem a to celý. A pozor, z podílu si nelze ujednat nějaké splátky nebo něco podobného, stává se z toho majetek společnosti a ne váš!

 

Po vzniku

Samozřejmě, že na to, na co se každý společník těší, jsou spíše ta práva spojená s podílem, jako je právo na zisk, na likvidační zisk atd., ale je zde také spousta povinností, které musí společník plnit – to může být zejména doplacení vkladu, pokud nebyl 100 % splacen ještě předtím a také byste se měli účastnit schůzek valné hromady nebo sešlostí společníků. Může se zde také naskytnout příplatková povinnost nebo například převzetí vkladové povinnosti. Je toho zkrátka hodně a společník není pouhý pán majitel.

podnikatel a graf

Co je ještě důležité?

Že společník, ať má zisk jakýkoliv, přijde na řadu vždycky jako poslední – nejdříve se vyplatí mzdy, zaplatí se závazky, pak přijde na řadu management a až pak v té poslední řadě společníci. Není to nic lehkého, ale už jen tento článek vám nabídne menší exkurz do obchodnické duše. A pokud byste stále tápali, určitě se nebojte obrátit na internetový vyhledávač a nebo třeba i nějakou studentskou právní poradnu, kde vám zdarma pomůžou a ještě k tomu rádi.